Categories
NASIONAL

Tandatangan DiPungut Bantah Tol EDL

SHAH ALAM,7 MAC : Gabungan pertubuhan sivil yang ditubuhkan di Johor Bahru, Johor, ( Gabungan Tolak EDL ) memohon dan menuntut kerajaan untuk mengkaji kadar tol lebuhraya Eastern Disperal Link ( EDL) yang membebankan rakyat khususnya warga Johor.

Menurut Pengerusi Gabungan Tolak EDL, Steven Choong , anak syarikat MRCB Bhd telah membina satu lebuhraya baru di Bandaraya Johor Bahru yang dikenali sebagai Eastern Dispersal Link ?EDL? yang dijangka akan dibuka pada bila-bila masa.

Choong berkata kadar tol yang dikenakan mestilah munasabah dan seimbang dengan kos pembinaan dan jumlah tahun konsensi yang diberi agar tidak membebankan rakyat.

“Kempen pungutan tandatangan Tolak EDL akan terus berjalan dan akan diserahkan kepada Perdana Menteri sehingga tuntutan Gabungan kami diterima oleh pihak kerajaan.

“Lebuhraya EDL ini adalah sepanjang 8.1 km dan kos pembinaan seperti dilapor dalam media semasa adalah RM977 juta. Juga dilaporkan bahawa MRCB telah diberi konsesi selama 34 tahun untuk memungut tol EDL tersebut.

“Berdasarkan kepada laporan media semasa dan sehingga hari ini tidak pernah dinafikan oleh pihak MRCB, kesemua kenderaan yang masuk keluar CIQ Johor Bahru di Bangunan Sultan Ibrahim akan dikenakan tol sebanyak RM6.20 sehala (2 hala; RM12.40), tidak kira sama ada kenderaan tersebut merupakan pengguna lebuhraya EDL atau tidak,” kata beliau dalam kenyataan media.

Choong berkata ,ini ditambah dengan tol yang sedia ada iaitu tol PLUS sebanyak RM2.90 bermakna setiap pengguna kereta yang masuk keluar CIQ Johor Bahru akan dibebankan dengan jumlah tol sebanyak RM15.30 berbanding dengan RM2.90 yang perlu dibayar sekarang.

Justeru itu, Gabungan Tolak EDL yang telah ditubuhkan oleh sekumpulan penduduk Johor Bahru khuatir dengan perlaksanaan tol baru lebuhraya EDL ini dan kesan negatif yang mungkin akan dibawa kepada ekonomi Bandaraya Johor Bahru dan Johor.

“Kami, telah melancarkan kempen punggutan tandatangan di sekitar Johor Bahru selama dua minggu lepas ini dan dilampirkan di sini untuk perhatian Perdana Menteri, borang-borang tandatangan yang sempat dipungut oleh gabungan Tolak EDL untuk perhatian dan timbang rasa Datuk Seri.

“Jumlah tandatangan yang dapat dipungut setakat hari ini adalah 15,306 tandatangan, kami amat harap Datuk Seri selaku Perdana Menteri untuk semua orang Malaysia boleh menimbang rasa hasrat rakyat Johor yang membantah cara pungutan dan kadar tol tinggi EDL ini,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.