LAPORAN KHAS – TAWAS – Bantuan Masa Depan Anak-Anak


Kerajaan negeri Selangor sentiasa berusaha untuk menjaga kebajikan rakyat di Selangor tanpa mengira usia tua mahupun muda.

Kini, pasangan suami isteri juga boleh menikmati program-program merakyatkan ekonomi selangor apabila mereka berdaftar di bawah tabungan anak warisan Selangor (TAWAS).

Sehingga kini, seramai 75,756 orang yang telah berdaftar di bawah TAWAS.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.