Categories
SELANGOR

Perbekalan Tambahan Selangor Untuk Kenaikan Gaji Kakitangan Awam


SHAH ALAM, 9 JULAI: Kerajaan Selangor telah membentangkan permintaan untuk tambahan perbekalan sebanyak kira-kira RM 120,115,327.23, yang mana majoriti wang tersebut untuk menampung kenaikan gaji kakitangan awam negeri.

Berdasarkan kenyataan Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, RM 61.54 juta yang akan dibelanjakan bagi menampung kenaikan gaji sebanyak 13 peratus berdasarkan Sistem Saraan Malaysia (SSM).

Ini melibatkan Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) antara RM80 hingga RM320 serta kenaikan kadar Bantuan Sara Hidup (COLA).

Manakala selebihnya, iaitu RM 58.575 juta adalah untuk perbendaharaan (RM 18.155 juta) dan kumpulan wang pembangunan (RM40.420 juta).

“Berpandukan anggaran perbelanjaan sehingga Disember tahun 2012, terdapat kekurangan sebanyak RM120,115,327.23.

“Sehubungan itu peruntukan tambahan sebanyak RM120,115,327.23 adalah diperlukan bagi menampuang kekurangan tersebut.

“Peruntukan tambahan ini diperlukan oleh jabatan-jabatan kerajaan,” ujar beliau semasa membentangkan rang undang?undang Perbekalan Tambahan 2012.

Antara jabatan yang terlibat adalah Jabatan Perhutanan Negeri, Pejabat Mufti, Jabatan Agama Islam Selangor, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, Jabatan Pertanian Selangor dan kira-kira 17 jabatan lain yang terletak di bawah seliaan Kerajaan Negeri.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.