Categories
BERITA UTAMA

Penstrukturan air Selangor- Siri 2

Sambungan artikel “Isu Penstrukturan Semula Air Diperjelas”

Ketiga, Puncak Niaga Holdings Berhad (PNHB), sebuah syarikat yang tersenarai (PLC) di Bursa Malaysia dan pemegang saham bersama bagi Syabas (70%) dan Puncak Niaga (100%) didakwa sebagai tiada nilai dengan aset bersih negatif berdasarkan rekod prestasi kewangan, aset dan liabiliti bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012. Maka, nilai pampasan bahagian ekuiti kepada kedua-dua syarikat konsesi air ini didakwa tidak wajar kerana RM1,700 juta lebih tinggi daripada nilai saham di pasaran dan ditohmah sebagai “bailout” bagi kroni pemilik syarikat yang hampir muflis.

airbaruHakikatnya, PNHB merupakan sebuah PLC yang menunjukkan rekod peningkatan harga saham pasaran yang baik – bermula pada RM1.14 pada 2 Januari 2013 sebelum tawaran KDEB bertarikh 20 Februari 2013 dan terus menokok kepada RM3.35 pada 30 Jun 2014. Malah, sepanjang tempoh tersebut, harga saham PNHB mencapai paras tertinggi RM3.71 pada 20 Jun 2014. Maka, dakwaan PNHB sebagai PLC yang tiada nilai sangat mengelirukan dan tidak munasabah. Sekiranya 409.225 juta saham PNHB dalam edaran didarabkan kepada nilai tertinggi harga pasaran pada RM3.71, nilai pasaran PNHB adalah RM1.518 billion, tidak terlalu jauh daripada nilai pampasan bahagian ekuiti yang digabungkan bagi Puncak Niaga dan Syabas sebanyak RM1.55 billion.

Tempoh

Harga Purata Saham PNHB

Bilangan Saham PNHB Dalam Edaran

1Q2013

RM1.30

409.106 juta

2Q2013

RM1.77

409.106 juta

3Q2013

RM2.69

409.208 juta

4Q2013

RM3.31

409.224 juta

1Q2014

RM3.13

409.225 juta

2Q2014

RM3.07

409.225 juta

 

Keempat, nilai aset bersih atau NAV yang diaudit bagi Splash ialah positif RM2.5 billion manakala NAV bagi Syabas adalah negatif RM2.1 billion. Jika dicampur pendapatan terakru berjumlah RM3.5 billion akibat kenaikan tarif yang ditolak Kerajaan Negeri, nilai pemegang saham Syabas akan merosot kepada negatif RM5.6 billion. Dengan tawaran RM441 juta kepada Syabas, maka Kerajaan Negeri didakwa telah terlebih nilai Syabas sebanyak RM6 billion sedangkan Splash telah diberi diskaun 90% daripada NAV yang diauditnya dengan tawaran RM250.6 juta bagi pampasan bahagian ekuiti.

Hakikatnya, prinsip atau kaedah penilaian yang sama iaitu pulangan ekuiti tahunan tanpa dikompaun pada kadar 12% dengan menolak pembayaran dividen lampau kepada pemegang saham telah digunapakai untuk menetapkan nilai pampasan ekuiti bagi Splash dan Syabas. Walaupun pemegang saham Syabas belum lagi menerima sebarang pembayaran dividen, sebanyak RM725.4 juta telah dibayar kepada pemegang saham Splash dalam bentuk dividen. Dengan mengambilkira jumlah dividen ini, pulangan keseluruhan kepada pemegang saham Splash menjadi RM976 juta (RM725.4 juta + RM250.6 juta) yang boleh diterjemahkan kepada pulangan pelaburan bernilai RM576 juta (RM976 juta – RM400 juta) berbanding pelaburan asal RM400 juta dan bersamaan dengan peratus pulangan mutlak pada kadar 144%.

Perlu diingatkan bahawa NAV negatif Syabas disebabkan oleh kerugian terkumpul akibat harga melampau air terawat yang dikenakan oleh pengendali loji rawatan air termasuk Splash. Pada hujung tahun 2013, jumlah tertunggak bagi air terawat yang perlu dibayar oleh Syabas kepada ketiga-tiga syarikat rawatan air termasuk Splash bernilai RM4.43 billion.

Memandangkan Syabas masih di peringkat awal tempoh konsesi (bermula 2005), tidak menghairankan ia terpaksa menanggung kerugian dan keperluan perbelanjaan modal (CAPEX) berlipat ganda lebih tinggi daripada Splash (bermula 2000). Menghampiri separuh jalan tempoh konsesi, Splash memang sepatutnya mencatat keuntungan kerana CAPEX yang besar seperti pembinaan loji rawatan Sungai Selangor Water Supply Scheme Phase 3 (SSP3) dengan kos RM2.146 billion sudah lama selesai dan keperluan CAPEX pada masa hadapan akan banyak tertumpu hanya kepada kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikpulihan loji sedia ada.

Berbeza pula dengan Syabas yang telah pun membelanjakan RM2.4 billion di antara 2005 dan 2012 sahaja terutama untuk membina dan menaiktaraf sistem agihan air, mengganti aset using dan melaksanakan program mengurangkan non-revenue water (NRW) atau air tidak berhasil. Syabas dijangka memerlukan tidak kurang daripada RM10 billion untuk CAPEX secara keseluruhan sepanjang tempoh konsesi. Maka, perbelanjaan susut nilai bagi Syabas juga semestinya jauh lebih tinggi daripada Splash.

Satu fakta yang tidak dapat dinafikan, Splash sangat bernasib baik kerana beroperasi dalam segmen huluan iaitu penyedian perkhidmatan extraksi dan rawatan air yang berupaya mencatat keuntungan tinggi dalam rantaian bekalan air berbanding segmen hiliran pengagihan air didominasi Syabas yang lebih terdedah kepada kerugian besar.

Kelima, MoU atau Perjanjian Persefahaman dan HoA atau Perjanjian Dasar Induk yang ditandatangani antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan diragui kesahihannya, didakwa tiada kelulusan rasmi tanpa satu kertas yang dibentangkan dan dipersetujui di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) yang memberi kuasa kepada Dato’ Menteri Besar untuk menandatangani MoU dan HoA bagi pihak Kerajaan Negeri dan rakyat Selangor. MoA dan HoA juga didakwa ditandatangani secara tergesa-gesa tanpa kelulusan parti.

Hakikatnya, satu kertas komprehensif menggariskan terma, syarat dan perincian lain mengenai cadangan penyusunan semula industri air dan konsolidasi syarikat-syarikat konsesi telah dibentangkan dan diluluskan oleh MMKN pada awal 2013 sebelum MoU ditandatangai dan tawaran KDEB dibuat pada 20 Februari 2013. Oleh kerana tiada perubahan ketara dari segi maksud dan tujuan, ahli MMKN sebenarnya sedia maklum dan setuju dengan intipati dan semangat MoU dan juga HoA yang memperincikan dengan lebih mendalam kerjasama Kerajaan Negeri-Persekutuan dan segala terma, syarat dan spesifikasi lain meskipun mungkin belum meneliti isi kandungan perjanjian-perjanjian ini secara keseluruhan.

Ahli MMKN juga sentiasa diberi maklumat terkini dari semasa ke semasa mengenai perkembangan penyusunan semula industri air dan mana-mana perjanjian antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Maka, dakwaan bahawa MoU dan HoA dibuat di luar pengetahuan MMKN tidak berasas sama sekali meskipun notis diberi mengenai penganjuran majlis menandatangani adalah singkat yang mungkin boleh disalahtafsir sebagai tergesa-gesa. Perlu diingat proses rundingan dan perbincangan untuk menyusun semula industri air Selangor bermula sejak 2008 dan orang ramai sentiasa dimaklumkan tentang perkembangan terkini menerusi kenyataan media, laman sesawang, risalah/brosur dan siri jelajah penerangan.

Kerajaan Negeri juga berpendapat pengasingan hal-ehwal pentadbiran negeri daripada dipengaruhi secara melampau oleh mana-mana parti politik merupakan salah satu daripada prinsip urus tadbir yang baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.