Categories
BERITA UTAMA

Penstrukturan isu air Selangor – Siri 5

Bahagian terakhir artikel “Isu Penstrukturan Semula Air Diperjelas”

PERBANDINGAN PENSTRUKTURAN SEMULA INDUSTRI AIR ANTARA PULAU PINANG DAN SELANGOR

Pulau Pinang

Selangor

Struktur industri perkhidmatan air dan pemilikan aset air pra-penstrukturan semula Tiada penswastaan kerana pengendali tunggal perkhidmatan air dimiliki dan dikuasai secara majoriti oleh Kerajaan Negeri melalui PBA Holdings Bhd (PBA), sebuah syarikat tersenarai di Bursa Malaysia Paling “fragmented” akibat penswastaan antara 1994 dan 2005 kepada 4 syarikat menerusi perjanjian konsesi lumayan – hak pengagihan mutlak kepada Syabas serta hak ekstrasi dan rawatan air kepada Abbas, Splash dan Puncak Niaga
Proses penstrukturan semula industri air Hanya pemindahan aset air negeri kepada PAAB kerana pengendali tunggal, PBA milik majoriti Kerajaan tidak perlu diambilalih Pengambilalihan 4 syarikat konsesi swasta dan pemindahan aset air milik syarikat konsesi dan negeri kepada PAAB
Anggaran nilai aset industri air secara keseluruhan RM1.2 billion = Aset milik Kerajaan Negeri di bawah PBA RM20.0 billion = Aset milik 4 syarikat konsesi, RM7.65 billion + aset milik Kerajaan Negeri, RM12.35 billion
Anggaran nilai dan bentuk liabiliti Liabiliti bernilai RM655 juta merujuk kepada hutang tertunggak Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Persekutuan Liabiliti bernilai RM7.65 billion merujuk kepada hutang tertunggak 4 syarikat konsesi kepada institusi kewangan dan pemegang bon
Bentuk pengambilalihan ekuiti 100% Tiada pampasan ekuiti kerana pengendali tunggal industri air milik majoriti Kerajaan Negeri Pampasan ekuiti bernilai RM2.0 billion kepada 4 syarikat konsesi dibiayai oleh dana Kerajaan Persekutuan sebanyak RM2 billion sebagai pertukaran bagi aset air Kerajaan Negeri bernilai RM2 billion (setara dengan 16.2% nilai aset air Kerajaan Negeri) yang dipindah kepada PAAB – mengelakkan pinjaman daripada institusi kewangan, “fundraising” di pasaran kewangan atau menggunapakai rizab negeri
Bentuk pengambilalihan liabiliti atau penyelesaian hutang 100% Pemindahan aset air milik Kerajaan Negeri bernilai RM655 juta kepada PAAB Pemindahan aset air milik 4 syarikat konsesi bernilai RM7.65 billion kepada PAAB selepas syarikat konsesi diambilalih oleh KDEB
Nilai aset industri air yang dipindahkan kepada PAAB dan akan dipajak semula kepada Kerajaan Negeri RM655 juta, setara dengan hampir 55% nilai aset industri air secara keseluruhan RM9.65 billion (= RM2 billion + RM7.65 billion), setara dengan 48% nilai aset industri air secara keseluruhan
Kenaikan tarif air Kenaikan 100% kepada 48 sen bagi setiap 1,000 liter bagi penggunaan isirumah bulanan melebihi 35 meter padu berkuatkuasa 1 November 2013 dan pengumuman baru-baru ini cadangan menaikkan caj minimum sebanyak 20% kepada RM3.00 untuk semua pengguna domestik bagi penggunaan bulanan melebihi 20 meter padu meskipun tarif air dijamin tiada kenaikan pada 2 Jun 2011 di majlis memeterai Perjanjian Penstrukturan Semula Perkhidmatan Bekalan Air Pulau Pinang. Dijamin pada 1 Ogos 2014 di Majlis Memeterai HoA, tiada kenaikan dalam tempoh sekurang-kurangnya 3-4 tahun selepas kejayaan penyusunan semula industri air. Kenaikan tarif air pada masa hadapan pada kadar yang sangat munasabah dan tidak membebankan, tidak melebihi 15% setiap 3 tahun.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.