250,128 hektar tanah diwarta hutan simpan kekal


Kerajaan Negeri sudah mencapai 250,128 hektar bersamaan dengan 31.6 peratus dari keluasan tanah negeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.