Hak milik tanah bukan sahaja tapak rumah, juga tapak tani

Kerajaan Negeri berhasrat untuk membantu peneroka melalui pemberian tanah tani selain dari tanah kediaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.