Categories
AGENSI SELANGOR

AgroData lengkapi permintaan bahan makanan asas

SHAH ALAM, 13 JULAI: AgroData Selangor yang diperkenal untuk melengkapkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran bahan makanan asas dapat membantu petani meningkatkan pengeluaran.

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari berkata inisiatif tersebut juga menawarkan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian kepada golongan berkenaan.

“Pengumpulan data mengenai permintaan dan peluang pertanian akan diterjemah menerusi usaha penanaman secara teknologi tinggi atau ‘smart farming’ (pertanian pintar) dan aplikasi ‘internet of things’ (internet segalanya),” katanya.

Beliau menjelaskan program itu akan dilaksanakan sepanjang gugusan Sungai Selangor di tanah berkeluasan 5,000 ekar seterusnya memastikan bekalan makanan terjamin.

Amirudin berkata kawasan berkenaan berpotensi menjadi gedung simpanan dan pengeluaran makanan serta produk asas tani untuk negeri ini dan Lembah Klang.

Jumlah keseluruhan nilai ekonomi bagi pakej tersebut ialah RM55.85 bilion.

Beliau berkata di bawah tonggak pertama keselamatan makanan, AgroData turut menawarkan penggunaan teknologi melalui sistem kitaran ekonomi dalam bidang pertanian.

Amirudin menjelaskan pengumpulan data mengenai permintaan dan peluang pertanian akan diterjemah melalui usaha penanaman berteknologi tinggi dan aplikasi internet segalanya.