Categories
SELANGOR

Penduduk tua di Selangor meningkat, orang muda menurun

SHAH ALAM, 7 OGOS: Peratusan penduduk tua di Selangor meningkat tahun lalu sementara kumpulan umur muda menurun, menurut Laporan Sosioekonomi Negeri 2019 oleh Jabatan Perangkaan.

Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin berkata penduduk tua yang berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 7.3 peratus berbanding 7 peratus pada 2018.

Sementara penduduk muda yang berusia 14 tahun ke bawah menurun kepada 32.5 peratus berbanding 32.6 pada 2018.

“Kadar kelahiran kasar pada 2018 juga mencatatkan penurunan berbanding tahun 2017 iaitu daripada 16.3 kepada 15.8 bagi setiap 1,000 penduduk.

“Jumlah berkenaan didapati turun sejak 2014 iaitu 18 kepada 17.5 peratus pada 2015 dan 16.6 peratus pada 2016,” katanya dalam laporan berkenaan.

Beliau juga menjelaskan kadar kesuburan semua kumpulan etnik mencatatkan penurunan kecuali kaum India yang tidak berubah sejak 2017.

“Kadar kesuburan bagi kaum Melayu menurun kepada 2.2 peratus pada 2018 berbanding 2.3 peratus pada 2017, begitu juga Cina 1 peratus pada 2018 berbanding 1.1 pada 2017,” katanya.