Ucapan Dato’ Menteri Besar di Istiadat Konvokesyen 2014 ke-9 Unisel

Dato’ Menteri Besar, Mohamed Azmin Ali tekad menjadikan Univesiti Selangor (UNISEL) sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang mendukung tinggi prinsip kebebasan dan keadilan.

Katanya, dunia mahasiswa seharusnya digandingkan dengan realiti sekeliling, dan menyumbang kepada pembentukan masyarakat.

“Pensyarah dan mahasiswa seharusnya merancakkan wacana serta perbincangan demi mengungkapkan kebenaran kerana perkembangan komuniti intelektual hanya dapat dicapai apabila universiti mengamalkan kebebasan akademik,” katanya.