Categories
KENYATAAN MEDIA NASIONAL

Perutusan Anwar Ibrahim sempena 45 tahun ABIM

OLEH : Datuk Seri Anwar Ibrahim

Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dirafa’kan ke hadrat Allah Azza wa Jalla serta selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Salla’Llahu ‘alayhi Wasallam.

Hari ini 6 Ogos 2016 genap sudah usia 45 tahun Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Coretan sejarah awal ABIM dimulai dengan pentas Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM).

PKPIM merupakan gerakan pelajar yang telah meletakkan asas yang sangat kukuh bagi menjana kesedaran baru pasca kemerdekaan. PKPIM juga telah menunjangi gagasan dan gerakan untuk menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Islam Antarabangsa (UIAM), serta Bank Islam.

Namum yang lebih utama ialah tiupan kesedaran Islam sebagai “ad-Din” ikhtiar menggilap idealisme di kalangan mahasiswa dan generasi muda.

Menerusi usaha tersebut, PKPIM telah berjaya menggabungkan kekuatan mahasiswa dan pelajar seluruh negara hingga melahirkan tunas-tunas muda yang terdedah dengan kebangkitan baharu dan kemudiannya menjadi aset utama dalam kegiatan-kegiatan penting seperti pendidikan, pentadbiran dan sosial.

ANWAR HKLKelahiran tunas-tunas subur yang dilandasi nilai kepemudaan inilah yang telah menubuhkan ABIM dengan misi as-sohwah (kebangkitan) untuk meratakan kesedaran Islam sebagai satu cara hidup – Islam as a Way of Life.

ABIM telah mencecah usia ke-45 tahun pada tarikh yang bersejarah ini, menyelami denyut nadi ummat, mengakar dan merimbun di gelanggang dakwah.

ABIM hari ini sudah mara lebih jauh dan pengaruhnya sudah mencapah dalam pelbagai lapangan.

Walhasil, ABIM perlu sentiasa waspada dalam menangani perubahan dan bersedia mendepani tentangan zaman yang serba mencabar.

Insha Allah, berkat doa dan kesungguhan seluruh warga penggerak dan pendukungnya, ABIM akan terus relevan sebagai dhamir masyarakat dan Jurubicara Umat.

Moga ABIM terus melahirkan lebih banyak tunas muda sebagai pemimpin-pendidik dan agen perubahan yang mempelopori kebangkitan umat era baru.

Anwar Ibrahim

Leave a Reply

Your email address will not be published.