Categories
AGENDA BERITA UTAMA NASIONAL PILIHAN MINGGUAN

Belanjawan Selangor RM2.3 bilion, berjaya turunkan lagi defisit RM10 juta

SHAH ALAM, 30 OKT: Belanjawan Selangor 2021 dijangka mengalami defisit RM123 juta, kira-kira RM10 juta lebih rendah daripada jumlah defisit dalam belanjawan tahun ini.

Kerajaan Negeri menjangka memperoleh hasil berjumlah RM2.2 bilion dan anggaran perbelanjaan pula sebanyak RM2.3 bilion, kata Dato’ Menteri Besar ketika membentang belanjawan hari ini.

Dato’ Seri Amirudin Shari berkata “Kerajaan Negeri masih mengekalkan momentum kedudukan kewangan negeri yang kukuh dan terus berdaya tahan” demi manfaat rakyat, komuniti perniagaan dan pembangunan ekonomi.

“Justeru, Kerajaan Negeri mencadangkan anggaran perbelanjaan berjumlah RM2,323,000,000 bagi Belanjawan Selangor 2021,” katanya dalam pembentangan bertema Melakar Realiti Baharu: Memperkasa Ekonomi Bermaruah Paksi Kecekalan Rakyat.

Jelasnya, Kerajaan Negeri berjaya mengurangkan defisit sejak tiga belanjawan lalu kepada “jumlah yang munasabah menerusi usaha perbelanjaan berhemah, budaya kerja cekap dan berintegriti.”

Pecahan jumlah hasil dan perbelanjaan bagi tahun depan seperti berikut:

* Anggaran Hasil: RM2.2 bilion

– Penyumbang utama adalah premium tanah: RM1.03 bilion (46.98 peratus)
– Penyumbang kedua terbesar adalah hasil cukai tanah: RM545.84 juta (24.81 peratus)
– Penyumbang ketiga terbesar adalah pemberian persekutuan: RM206.85 juta (9.40 peratus)

* Anggaran Perbelanjaan: RM2.323 bilion

** Perbelanjaan mengurus: RM1.220 bilion (53 peratus)
– Emolumen: RM439.96 juta
– Perkhidmatan dan bekalan: RM520.43 juta
– Aset: RM4.80 juta
– Pemberian dan kenaan bayaran tetap: RM203.51 juta
– Perbelanjaan-perbelanjaan lain: RM51.30 juta

** Perbelanjaan pembangunan: RM1.103 bilion (47 peratus)
– Pembangunan infrastruktur: RM337.3 juta
– Pembangunan ekonomi : RM279.7 juta
– Pembangunan sosial: RM299.9 juta