Categories
BERITA UTAMA PENDAPAT PILIHAN MINGGUAN RENCANA

Tokoh bahasa pelopori perjuangan, sastera buka jalan kemerdekaan

Hadiah Sastera Selangor (HSS) menyediakan satu hadiah utama dan empat hadiah penghargaan dalam tiga kategori iaitu cerpen, sajak dan esei. Selangorkini menjadi wadah untuk penulis berkarya manakala tulisan dinilai panel juri bebas.

Mengilhamkan anugerah ini sejak 2015, Dato’ Menteri Dato’ Seri Amirudin Shari merasmikan majlis anugerah untuk edisi 2020menerusi Facebook Media Selangor pada 20 Julai. Berikut teks ucapan beliau: 

Setinggi rasa kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana memberikan kesempatan kepada kita untuk meraikan anugerah Hadiah Sastera Selangor (HSS) 2020 yang telah memasuki tahun kelima penganjurannya semenjak tahun 2015.

Saya berasa sangat gembira kerana usaha yang saya mulakan ketika menjadi Exco Kebudayaan pada ketika itu masih dapat diteruskan walaupun dalam suasana yang berbeza ketika pandemik melanda kerana kita tidak dapat bersua muka dan berjabat salam seperti di dalam sebuah majlis sebelum ini.

Sudah tentu HSS bukan semata-mata bertujuan untuk menjadi sebuah acara sastera biasa yang dianjurkan untuk memberi penghargaan kepada penulis. Tetapi juga harus menjadi wadah yang dapat meningkatkan mutu penulisan dari tahun ke tahun.

Oleh kerana itu, daripada awal lagi saya menekankan tentang peri pentingnya penilaian terhadap karya-karya yang dihantar dibuat oleh juri-juri yang berpengalaman dan profesional, terdiri daripada penulis, wartawan, penterjemah dan juga penggiat sastera yang berwibawa.

Mereka bukan sahaja diberi sepenuh kebebasan untuk memilih para pemenang tetapi juga perlu menyiapkan laporan penjurian yang akan menjadi kayu ukur kepada kemajuan hadiah sastera ini dari tahun ke tahun. Saya percaya laporan ini juga dapat menjadi rujukan kritis kepada para penulis terutamanya generasi baharu untuk meningkatkan mutu karya mereka.

Saya sempat meneliti laporan penjurian di mana secara umumnya kita dapat mengatakan bahawa terdapat sedikit penurunan kualiti karya pada tahun lalu sehingga memaksa para juri memberikan hadiah penghargaan untuk setiap kategori dan tidak diberikan atau di-umumkan pemenang-pemenang hadiah utama.

[IKUTI RAKAMAN MAJLIS ANUGERAH HADIAH SASTERA SELANGOR 2020

Laporan penjurian yang diselia oleh Dr Faisal Tehrani juga memberikan kritikan dan saranan yang saya percaya sangat berguna untuk diteliti oleh penulis-pe-nulis muda agar mereka dapat meningkatkan lagi mutu penulisan mereka pada masa akan datang.

Dalam majlis terakhir kita pada 2019, saya telah mencadangkan untuk melaksanakan master class (kelas induk), namun disebabkan pandemik pada 2020, ia tidak dapat dilaksanakan. Mungkin ini sebahagian ka-
edah yang boleh dipertingkatkan di masa hadapan, dalam kalangan juri ataupun dalam kalangan penulis-penulis yang telah termasyhur atau ternama serta menempatkan tempat dan nama me-reka pada persada sastera dan kesenian dalam negara boleh dilaksanakan pada masa depan untuk meningkatkan kualiti penulisan dan karya dihasilkan.

Cabaran penulis muda

Ini adalah cabaran yang perlu disahut oleh penulis-penulis muda dan generasi baharu kerana mereka seharusnya menghasilkan karya yang lebih baik daripada generasi terdahulu disebabkan pendedahan dan capaian yang lebih luas pada masa kini.

Sejarah pembentukan negara ini jika ditelusuri terkait rapat dengan perjuangan bahasa dan persuratan Melayu. Kesedaran untuk mempelajari bahasa Melayu dengan serius boleh dikatakan bermula pada pertengahan abad ke-19 oleh Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi yang menerbitkan Hikayat Abdullah pada tahun 1849.

Di dalam hikayat tersebut Abdullah menyatakan kekesalannya kerana ramai dalam kalangan orang Melayu tidak mahu mempelajari bahasa-nya sendiri kerana bagi beliau tanpa kemahiran bahasa, ilmu pengetahuan di dalam pel-bagai bidang tidak dapat disebarkan secara tuntas.

Benih pemikiran Abdullah kemudiannya tumbuh menjadi sebuah organisasi penting dalam memperjuangkan kemajuan bahasa Melayu apabila tertubuhnya Pakatan Belajar-Mengajar Pengetahuan Bahasa di Johor Bahru pada tahun 1888 di mana salah seorang pengasasnya adalah Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi anak lelaki Abdullah Munsyi. Pakatan menjadi kolek-tif atau perkumpulan pertama di Tanah Melayu yang menyusun kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam negara pada ketika itu.

Pada zaman yang penuh pergolakan dan ancaman penjajahan pakatan tersebut menjadi lembaga yang merangka tatabahasa dan mencipta istilah baharu seperti ‘setiausaha’, ‘pejabat’, ‘kerja raya’, ‘jadual waktu’, ‘warta’ dan banyak lagi. Penubuhan pakatan juga menjadi inspirasi kepada penubuhan persatuan-persatuan bahasa di negeri-negeri lain kemudiannya.

Antaranya adalah penubuhan persa-tuan Sahabat Pena Malaya yang diusahakan oleh Syed Sheikh Alhadi di Pulau Pinang pada tahun 1930-an yang kemudiannya meluas ke negeri-negeri lain juga. Persatuan ini juga pernah menganjurkan persidangan pertama orang Melayu di Tanah Melayu yang diadakan di Taiping, Perak. Ketika itu juga terdapat Pejabat Karang Mengarang yang dike-tuai oleh Za’ba yang menerbitkan dan menterjemah buku-buku untuk kegunaan pelajar-pelajar di sekolah.

Nama-nama yang saya sebutkan tadi bukan saja terlibat dalam bidang kesusasteraan dan penulisan atau persuratan. Nama mereka bukan saja masyhur, menerbitkan karya-karya yang hebat, terkenal dan berwibawa sampai ke hari ini.

Namun nama-nama tersebut juga terlibat dalam buku-buku sejarah sebagai pejuang dan juga pelopor gerakan kemerdekaan yang membawa kepada kebebasan kepada negara kita. Ramai dalam kalangan tokoh-tokoh nasiona-lisme Melayu seperti Datuk Onn Jaafar, Abdul Rahim Kajai, Ibu Zain, Pak Sako dan Burhanuddin Al-Helmi terlibat rapat di dalam perjuangan bahasa ini.

Seperti yang dinyatakan oleh Sasterawan Ne-gara Abdullah Hussain, melalui organisasi ini mereka belajar menulis melalui surat-surat yang diutus sesama mereka dan juga tulisan yang disiarkan di dalam majalah dan penerbitan berkala.

Perjuangan bahasa ini seterusnya menjadi sebahagian daripada aspirasi kemerdekaan di mana peranan ASAS 50 yang menjadi kumpulan pendesak melalui siri-siri penganjuran Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu meletakkan dasar dalam pembinaan bahasa dan kesusasteraan Melayu di dalam konteks pembangunan negara bangsa.

Perkasa kesusasteraan

Sejarah panjang perjuangan bahasa ini perlu difahami sebagai sebahagian daripada kesedaran sejarah pembentukan negara ini. Kita dapat melihat bagaimana kecintaan terhadap bahasa membentuk sikap antikolonialisme dan membuka jalan kepada pemikiran yang mandiri sehingga menjadi satu perjuangan menuntut kemerdekaan dan mendirikan sebuah negara yang berdaulat.

Apa sahaja perubahan yang kita canangkan tidak akan lengkap tanpa kemajuan bahasa dan kesusasteraan. Perubahan yang sebenar bukan semata-mata perubahan politik atau kuasa tetapi juga mesti berlatarkan perubahan kebudayaan.

Justeru itu, Kerajaan Selangor akan meneruskan komitmen dan usaha untuk meningkatkan mutu bahasa Melayu misalnya melalui penterjemahan karya-karya besar dunia daripada pelbagai bahasa ke dalam bahasa Melayu dan juga penganjuran HSS setiap tahun. Saya juga dimaklumkan bahawa untuk edisi yang seterusnya penilaian HSS akan diperluaskan kepada karya-karya yang terbit di akhbar lain.

Media Selangor akan menjalinkan kerjasama strategik dengan akhbar-akhbar arus perdana yang lain dan juga orga-nisasi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Kategori novel juga akan diperkenalkan untuk dinilai oleh juri.

Saya sangat menyedari bahawa di dalam tempoh pandemik yang sukar ini ramai pemain industri kreatif dan penggiat seni tidak dapat bergerak dan berkarya seperti biasa. Namun saat ini juga memerlukan kelompok kreatif untuk merakamkan momen penting di dalam sejarah manusia dan diangkat secara halus sebagai karya seni sama ada dalam bentuk filem, catan, lagu dan juga fotografi.

Inilah yang saya sebutkan tadi, bagaimana perjuangan dan pergelutan sebelum kemerdekaan telah menganjak rakyat dan warga dalam negara kita untuk bersama-sama menuntut kemerdekaan. Dalam beberapa momen penting di negara kita, karya sastera, seni dan kebudayaan melatari perjuangan, dan bukan saja merakam detik-detik penting. Pengalaman kita dalam menuntut kemerdekaan, pengalaman kita berdepan krisis tahun 1980-an dan 1990-an, telah menyediakan pintu-pintu keterbukaan dan pintu-pintu jalan penyelesaian terhadap krisis yang kita lalui.

Justeru, Kerajaan Negeri akan umumkan dalam masa terdekat, insya-Allah. Kita sedang teliti secara komprehensif bagaimana ingin membantu pengkarya seni dan penggiat kebudayaan agar me-reka dapat menyumbang buah fikiran mereka dalam bentuk karya. Sebahagiannya akan dibiayai oleh Kerajaan Nege-ri supaya mereka dapat menyambung hidup mereka yang terdesak ketika pandemik ini.

Saya mahu mereka menyumbangkan karya dan kreativiti mereka untuk sama-sama memikirkan bagaimanakah rupa kita ketika berdepan krisis ini, bagaimanakah wajah kita ketika melalui detik-detik yang sukar ini. Apakah cabaran-cabaran di depan, apakah sudut dan bingkai yang mungkin tidak dapat dilihat oleh orang lain, oleh mereka yang tidak mendalami setiap detik yang kita lalui.

Insya-Allah, saya akan umumkan dalam masa terdekat dengan kerjasama exco kebudayaan (Borhan Aman Shah) supaya kita dapat mengangkat semua kelompok, kita pastikan tidak ada yang tertinggal di Selangor walaupun kita berdepan dalam detik yang sukar dan mencemaskan.

Akhirul kalam, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pemenang. Semoga anda semua terus bersemangat untuk berkarya dan menghasilkan penulisan yang berkualiti yang dapat menjadi sebahagian daripada khazanah sastera dunia.

Terima kasih juga dengan komitmen daripada Yang Berhormat Borhan Aman Shah, Mohamed Fareed Asharee dan juga pasukan Media Selangor. Dengan lafaz bismillahir rahmanir rahim saya merasmikan pelancaran buku Sipena, antologi keempat Hadiah Sastera Selangor 2020.

***Ucapan penuh di majlis anugerah Hadiah Sastera Selangor 2020 pada 20 Julai