Categories
NASIONAL

KATS anjur mesyuarat sulung NBR

OLEH AFIX REDZUAN

SHAH ALAM, 12 JUL: Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli menganjurkan mesyuarat Meja Bulat Biodiversiti Kebangsaan (NBR) buat pertama kali di Putrajaya, semalam.

Mesyuarat dipengerusikan menterinya, Dr Xavier Jayakumar dihadiri seramai 16 ahli panel penasihat terdiri daripada ahli akademik, badan-badan korporat, badan bukan kerajaan (NGO) dan pertubuhan masyarakat sivil (CSO).

NBR ditubuhkan sebagai platform untuk mengukuhkan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan bagi meningkat dan menambah baik tadbir urus (governance) biodiversiti di negara ini.

Antara butiran pasca mesyuarat semalam adalah NBR bersetuju untuk mengukuhkan kerjasama antara Kerajaan dan pihak kepentingan bagi memastikan kelangsungan biodiversiti negara.

Selain itu, panel mesyuarat juga mengenal pasti bidang strategik pengurusan biodiversiti yang perlu diberi penekanan di bawah Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12).

Agenda lain dibincangkan dalam NBR ialah hala tuju Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016-2025 (DKBK).

Xavier berkata, NBR adalah bukti Kerajaan sentiasa peka dan mendengar aspirasi rakyat demi menjamin kesejahteraan generasi masa kini serta masa depan selain komited untuk menyokong usaha negara di peringkat serantau juga antarabangsa.