LZS sumbang 130 komputer riba kepada siswa keluarga fakir miskin

Sebanyak 130 buah komputer riba dengan nilai keseluruhan berjumlah RM256,100 disumbangkan Lembaga Zakat Selangor (LZS) kepada siswa dari keluarga fakir dan miskin di lapan buah universiti tempatan.

Majlis disempurnakan Mufti Selangor, Datuk Mohd Tamyes Abdul Wahid.

Bantuan komputer riba ini diberikan sebagai kemudahan tambahan kepada mereka selain menerima bantuan sara diri sebanyak RM3,000 setahun termasuk pembiayaan yuran pengajian oleh LZS.

Sehingga September 2014, sejumlah 6,227 orang mahasiswa asnaf fakir dan miskin dibiayai LZS untuk melanjutkan pengajian di IPTA dan IPTS seluruh negara melibatkan pengajian dari peringkat sijil hingga ke doktor falsafah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.