Categories
BERITA UTAMA NASIONAL

KPKT mahu penglibatan wanita terus dipertingkatkan

OLEH AFIX REDZUAN

SHAH ALAM, 8 MAC: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KKPKT) tekad memastikan golongan wanita mendapat tempat dalam segala hal berkaitan pembangunan, terutamanya dari sudut peningkatan taraf hidup dalam komuniti dan keterlibatan secara langsung dalam perencanaan kehidupan bermasyarakat.

Menterinya, Zuraida Kamaruddin berkata, wanita memainkan peranan amat penting dalam pembangunan sejagat dan sudah membuktikan kemampuan sebagai penggerak kepada kemajuan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan dan menjadi faktor terpenting dalam membina sebuah negara maju.

“Pembangunan mampan dan lestari bukan hanya terletak kepada pembangunan fizikal, tetapi turut melibatkan agenda kesejahteraan komuniti serta pertumbuhan ekonomi menyeluruh.

“Pelaksanaan setiap proses pembangunan harus dilakukan tanpa kemudaratan, agar dapat dinikmati generasi hari ini dan masa hadapan.

“Kita (KPKT) mengambil pendekatan inklusif gender dalam setiap dasar dan polisi yang digubal. Elemen penyertaan serta keterlibatan wanita dizahirkan dalam tiga dasar utama yang dilaksanakan KPKT iaitu Dasar Komuniti Negara, Dasar Perumahan Negara 2019 dan Dasar Perumahan Mampu Milik Negara.

“Secara jelas, golongan wanita dilibatkan secara langsung dalam ekosistem pembangunan yang telah dirancang KPKT,” katanya dalam perutusan sempena Hari Wanita Sedunia 2019, hari ini.

Beliau berkata, KPKT turut memberi fokus kepada perancangan pembangunan lebih berinovatif supaya kesaksamaan gender dapat dipercepatkan bagi memberdaya dan meningkatkan penyertaan wanita dalam sektor pembuat keputusan serta pembangunan infrastruktur yang mampan.

Katanya, menjadi hasrat KPKT melihat perubahan positif dalam mengangkat martabat wanita di seluruh negara terutamanya dalam hal pembangunan komuniti dan infrasturktur yang lebih holistik dan inklusif.

“Golongan wanita perlu diberikan tempat dalam pentadbiran kerajaan tempatan supaya setiap dasar, polisi dan keputusan yang dibuat pihak berkuasa tempatan (PBT) menjadi lebih inklusif dan peka terhadap kehendak setiap golongan masyarakat.

“Keupayaan sesebuah negara mencapai setiap sasaran dalam Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) memerlukan keterlibatan semua pihak. Golongan wanita merupakan pemegang taruh terpenting dalam menjayakan agenda ini.

“Semoga dengan segala perancangan dan pelaksanaan yang telah dilakukan, golongan wanita memperoleh lebih banyak ruang terlibat dalam pembangunan negara,” katanya.