Contohi pembangunan Kampung Bukit Kapar

Muncul sebagai Kampung Tradisi Terbaik Selangor 2015, Kampung Bukit Kapar boleh dijadikan contoh