Categories
PENDAPAT RENCANA

PBT tiada kuasa tutup kilang untuk kawal wabak

Kenapa Kerajaan Negeri atau pihak berkuasa tempatan (PBT) tidak boleh tutup kilang sesuka hati untuk mengekang Covid-19?

EXCO Kerajaan Tempatan Ng Sze Han jelaskan punca kuasa terletak di tangan Kerajaan Persekutuan. Di mana kuasa itu?

Berikut penjelasan lengkap beliau seperti kenyataan media yang dikeluarkan hari ini:

Kenyataan ini dikeluarkan untuk menjelaskan berkaitan kuasa pihak berkuasa tempatan di Selangor terutamanya dalam hal menutup kilang bagi membendung penularan wabak Covid-19.

Persoalan yang diajukan melibatkan penggunaan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171], khususnya Seksyen 107(2), untuk menutup kilang dengan membatalkan lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

Seksyen ini dirujuk di bawah.

“Tiap-tiap lesen atau permit yang diberi tertakluk kepada apa-apa syarat dan sekatan yang difikirkan patut oleh pihak berkuasa tempatan dan boleh dibatalkan oleh pihak berkuasa tempatan pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa sebab.”

Walaupun seksyen yang dirujuk seakan-akan memberi kuasa mutlak kepada PBT untuk membatalkan lesen, tindakan pembatalan harus dilakukan mengikut syarat serta parameter yang tertera di dalam lesen pada waktu ianya dikeluarkan dan bukannya bersifat arbitrari, dilakukan secara sewenang-wenangnya atau tanpa asas. Seksyen ini juga tidak menjelaskan berhubung tindakan PBT untuk mengarahkan penutupan kilang.

Lesen pengoperasian kilang yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan adalah sebagaimana yang tertakluk di bawah Akta 171 sahaja dan tidak melibatkan hal ehwal kesihatan berkenaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit yang mana undang-undang kesihatan berkenaan hal itu dikuatkuasakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342.

Sejak 18 Mac 2020, penentuan tatacara operasi piawai ataupun SOP yang kita patuhi dikuatkuasakan melalui Akta 342. Ini termasuk Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan yang sedang dilaksanakan di hampir seluruh Negeri Selangor.

Akta 342 memberi kuasa kepada Menteri Persekutuan melalui Seksyen 3(1) untuk melantik Pegawai Kesihatan ataupun mana-mana pegawai lain bagi tujuan menguatkuasakan usaha mengawal penularan wabak Covid-19.

Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan kali pertama yang bermula pada 18 Mac 2020, pegawai-pegawai yang diberi amanah menguatkuasakan peruntukan Akta 342 melalui Seksyen 3(1) adalah Pegawai Polis DiRaja Malaysia dan RELA di mana bidang kuasa tersebut meliputi penentuan sektor sosial yang dibenarkan, kawalan pergerakan termasuk pergerakan merentas daerah atau negeri, sektor ekonomi dan premis yang boleh beroperasi atau diarahkan tutup, serta proses penentuan kesalahan dan penalti terhadap syarikat atau individu didapati ingkar syarat yang ditetapkan.

Pada 3 Mac 2021, Menteri Kesihatan dan Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri telah meminda Seksyen 2(1) Ordinan Darurat (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) Pindaan 2021 dan memperluaskan pegawai yang terlibat merangkumi Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan agar dapat turut bersama menjalankan penguatkuasaan ke atas SOP.

Harus diingatkan pindaan di atas bukan bermaksud pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa untuk menutup kilang. Pindaan itu dibuat bagi membolehkan Pegawai Kesihatan Persekitaran di pihak berkuasa tempatan membantu menjalankan penguatkuasaan SOP dan arahan Kerajaan Persekutuan. Kuasa tersebut masih di bawah Kerajaan Persekutuan.

Setakat ini salah satu usaha penutupan kilang dan pematuhan SOP dilaksanakan di bawah Op Patuh. Operasi tersebut telah dilaksanakan oleh suatu Jawatankuasa Koordinasi Penguatkuasaan Pematuhan SOP PKP Covid-19 (JKPS) yang diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri yang mana Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor hanyalah salah satu anggota jawatankuasa.

Berdasarkan laporan Polis DiRaja Malaysia, setakat 12 Julai 2021, sejumlah 39,604 pemeriksaan telah dijalankan dalam Op Patuh di Selangor dengan 768 kompaun dikeluarkan dan sebanyak 214 premis termasuk kilang telah diarah tutup.

Proses pemeriksaan ini akan terus berlaku demi memastikan penularan wabak Covid-19 dapat dikawal sehingga kes menurun agar sistem kesihatan negara tidak terbeban dengan jumlah pesakit yang mendadak.

Secara kesimpulannya, Pihak Berkuasa Tempatan di Selangor menjalankan tugas secara telus dan bertanggungjawab mengikut parameter undang-undang serta doktrin ‘rule of law’ dan ‘fair and equitable treatment’ melalui peruntukan Akta 342 Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988.

Pentadbiran ini telah merujuk kepada Penasihat Undang-Undang Negeri yang secara prinsipnya menyatakan bahawa pada masa ini, hal perkara mengenai operasi sektor pengilangan dan pembuatan termasuklah semua peraturan membabitkan premis operasi bagi tujuan pengawalan Covid 19 adalah tertakluk kepada Akta 342 dan apa-apa arahan serta SOP umum PKP/PKPB/PKPD yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

Oleh yang demikian, bagi maksud Akta 342, pihak berkuasa tempatan tidak mempunyai bidang kuasa sama ada untuk membatalkan, menamatkan atau menarik lesen atau kebenaran secara sewenang-wenangya terhadap mana-mana kilang di negeri Selangor.

Kerajaan Negeri bersedia melaksanakan tindakan serta dasar yang perlu agi mencegah penularan wabak Covid-19 dalam batas dan parameter undang-undang yang ada.

 

Ng Sze Han adalah pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan dan Pengangkutan Awam Selangor

Categories
AGENDA BERITA UTAMA NASIONAL

Selangor desak tutup kilang tidak ‘essential’, tetapi MKN tidak endah

SHAH ALAM, 12 JULAI: Kerajaan Selangor pernah mendesak operasi kilang yang tidak perlu (essential) ditutup sementara waktu ketika wabak menular tetapi tiada tindakan kerajaan pusat, kata peguam.

“Harus ditekankan bahawa Dato’ Menteri Besar sudah berkali-kali meminta Majlis Keselamatan Negara (MKN) supaya hanya kilang-kilang yang benar-benar perlu (essential) dibenarkan beroperasi,” kata Syahredzan Johan.

“(Gesaan) ini bermakna Kerajaan Negeri sudah memohon untuk pelaksanaan tatacara operasi piawai (SOP) yang lebih ketat bagi dalam hal membabitkan kilang, tetapi tidak diendahkan oleh MKN.”

Aktivis hak asasi itu mengulas isu sama ada kerajaan Selangor melalui pihak berkuasa tempatan (PBT) boleh menutup kilang sewenang-wenangnya bagi mengawal penularan wabak di negeri ini.

Setelah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) dikuatkuasakan di 34 mukim dalam Selangor mulai 3 Julai, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (Miti) membenarkan lebih banyak kilang dibuka beberapa hari kemudian.

Susulan itu Dato’ Menteri Besar menggesa sektor ekonomi yang tidak perlu harus terus ditutup seperti arahan awal MKN bagi mengekang wabak.

“Kerajaan Negeri melihat matlamat pelaksanaan PKPD iaitu bagi memutuskan rantaian wabak serta mengurangkan beban kepada sistem kesihatan negara masih belum dicapai.

“Oleh itu, Kerajaan Negeri mencadangkan agar hanya sektor ekonomi yang benar-benar perlu sahaja dibuka bagi pertimbangan MKN,” kata Dato’ Seri Amirudin Shari.

Semalam, EXCO Kerajaan Tempatan Ng Sze Han mengkritik Miti kerana membenarkan sejumlah sektor ekonomi terus beroperasi di kawasan yang dikuatkuasakan PKPD.

“Kami dapati banyak surat kebenaran oleh Miti bertentangan dengan SOP PKPD yang ditetapkan MKN. Kegagalan Miti untuk berkomunikasi dengan kementerian lain mencetuskan banyak kekeliruan di lapangan,” katanya seperti dilaporkan Malaysiakini.

Dalam ulasannya di Twitter hari ini, Syahredzan juga menjelaskan Kerajaan Selangor tidak boleh bertindak kerana kuasanya terbatas dalam bidang ini.

“Apa yang jelas adalah kaedah untuk menutup kilang dalam keadaan penularan wabak sekarang adalah melalui Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit (Akta 342), dan bukannya mana-mana kuasa PBT,” katanya.

Beliau tidak bersetuju Kerajaan Negeri bertindak “sesuka hati, melanggar kedaulatan undang-undang dan melangkaui bidang kuasa dan budi bicara, yang boleh mendedahkan kepada tindakan mahkamah.”

“Mana-mana kerajaan wajib bertindak dalam kerangka yang dibenarkan, dan menggunakan budi bicara, sekiranya ada, dan bukan (bertindak) dengan sewenang-wenangnya,” tegasnya lagi.

UNTUK KENYATAAN PENUH, klik pautan berikut: Kerajaan pusat banyak kuasa tutup kilang bawah akta kawalan penyakit

Categories
AGENDA BERITA UTAMA NASIONAL

Kerajaan pusat boleh tutup kilang, guna akta kawalan penyakit, kata peguam

SHAH ALAM, 12 JULAI: Kuasa untuk menutup kilang bagi membendung penularan Covid-19 terletak di tangan kerajaan pusat melalui Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit (Akta 342), tegas seorang peguam.

“Akta ini adalah undang-undang persekutuan yang memberi kuasa kepada menteri kesihatan untuk membuat deklarasi ‘kawasan jangkitan’ serta mengeluarkan peraturan-peraturan yang perlu bagi mengawal wabak dalam ‘kawasan jangkitan’.

“Inilah punca kuasa bagi kesemua Perintah Kawalan Pergerakan dan juga tatacara operasi piawai Majlis Keselamatan Negara yang diguna pakai sepanjang krisis Covid-19,” kata Syahredzan Johan di Twitter hari ini.

Beliau mengulas isu sama ada kerajaan Selangor melalui pihak berkuasa tempatan (PBT) boleh menutup kilang sewenang-wenangnya bagi mengawal penularan wabak di negeri ini.

“Akta 342 ini juga membolehkan Kerajaan Persekutuan untuk menentukan sektor ekonomi yang mana boleh beroperasi, termasuklah sektor perlu (essential) yang boleh beroperasi menggunakan surat yang dikeluarkan oleh sistem CIMS Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri,” tambahnya.

Syahredzan menjelaskan Selangor melalui PBT mempunyai kuasa bawah Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) tetapi ruang bertindaknya terbatas dan tidak boleh melanggar kuasa kerajaan pusat.

“Budi bicara untuk membatalkan lesen mestilah berkaitan dengan pelanggaran syarat-syarat dalam lesen yang diberikan dan bukannya atas sebab perkara-perkara yang tiada kaitan dengan lesen itu,” katanya dalam ulasan enam halaman.

“Undang-undang kecil yang dibuat oleh PBT tidak boleh bercanggah dengan Akta 342. Jika mengikut Akta 342 sesetengah jenis kilang boleh beroperasi, maka undang-undang kecil PBT tidak boleh ‘mengatasi’ Akta tersebut.”

Tambahnya, undang-undang kecil PBT tidak boleh sesuka hati digunakan untuk menutup kilang yang sememangnya sudah mempunyai lesen untuk beroperasi.

“Dalam keadaan di mana terdapatnya percanggahan di antara undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan, undang-undang persekutuan akan mengatasi undang-undang negeri,” tegasnya.

UNTUK KENYATAAN PENUH, klik pautan berikut: Kerajaan pusat banyak kuasa tutup kilang bawah akta kawalan penyakit

Categories
AGENDA BERITA UTAMA NASIONAL

Kuasa PBT kawal kilang terbatas jika tidak langgar syarat operasi

SHAH ALAM, 12 JULAI: Bidang kuasa pihak berkuasa tempatan (PBT) agak terhad untuk menutup kilang bagi membendung wabak Covid-19 jika kerajaan persekutuan membenarkannya.

Peguam Syahredzan Johan menjelaskan PBT boleh bertindak terhadap sesuatu premis jika ia melanggar syarat-syarat pemberian lesen.

“Budi bicara untuk membatalkan lesen mestilah berkaitan dengan pelanggaran syarat-syarat dalam lesen yang diberikan, dan bukannya atas sebab perkara-perkara yang tiada kaitan dengan lesen itu,” katanya di Twitter.

Beliau mengulas isu sama ada kerajaan Selangor melalui PBT boleh menutup kilang sewenang-wenangnya bagi mengawal penularan wabak di negeri ini.

Syahredzan memberi contoh kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) yang tidak boleh membatalkan lesen pemandu yang melanggar tatacara operasi piawai (SOP) ketika pandemik.

“Lesen memandu boleh dibatalkan atau digantung oleh JPJ (jika langgar akta). Tetapi JPJ tidak boleh membatalkan lesen memandu hanya kerana mahu menghalang orang daripada merentas negeri atau keluar semasa PKP dilaksanakan,” katanya.

“Pembatalan lesen memandu dalam keadaan di atas tiada kena-mengena dengan apa-apa pelanggaran punca kuasa iaitu Akta Pengangkutan Jalan dan melangkaui budi bicara (kuasa JPJ) yang ada.”

Tambahnya, PBT tidak boleh sesuka hati membatalkan lesen operasi kilang jika ia tidak melanggar peruntukan bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

“Oleh sebab itu, PBT sebenarnya tiada budi bicara yang meluas dan mutlak untuk mengguna pakai Seksyen 107(2) dalam hal ini,” katanya.

Namun, Syahredzan menjelaskan sebuah kilang ditutup di Klang pada 7 Julai menggunakan kuasa Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit (Akta 342).

“Apa yang jelas adalah kaedah untuk menutup kilang dalam keadaan penularan wabak sekarang adalah melalui Akta 342, dan bukannya mana-mana kuasa PBT,” katanya.

Undang-undang kecil yang dibuat oleh PBT tidak boleh bercanggah dengan Akta 342, jelas beliau lagi.

“Jika mengikut Akta 342 sesetengah jenis kilang boleh beroperasi, maka undang-undang kecil PBT tidak boleh ‘mengatasi’ akta tersebut,” katanya.

“Undang-undang kecil tidak boleh digunakan untuk menutup kilang yang sememangnya sudah diberi lesen untuk beroperasi. Undang-undang kecil tidak boleh beroperasi menarik hak yang telah diberikan dengan sah sebelum itu.”

UNTUK KENYATAAN PENUH, klik pautan berikut: Kerajaan pusat banyak kuasa tutup kilang bawah akta kawalan penyakit

 

Categories
AGENDA BERITA UTAMA NASIONAL

MB: Beri kuasa kepada negeri tutup kilang pencetus kluster

SHAH ALAM, 1 FEB: Majlis Keselamatan Negara (MKN) dicadang memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri menutup atau mengepung kilang yang menjadi punca perebakan Covid-19.

Dato’ Menteri Besar berkata beberapa kes penularan serta kluster melibatkan pekerja kilang gagal diatasi segera kerana negeri mempunyai kuasa terhad untuk bertindak.

“Kita ada pengalaman untuk cegah wabak tempat kerja merebak, contohnya langkah isolasi terhadap 247 pekerja warga asing di bahagian kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada hujung tahun lepas.

“Sekiranya sedikit tambahan kuasa diberi kepada negeri, usaha mencegah perebakan wabak lebih tersusun dan pantas,” kata Dato’ Seri Amirudin Shari menerusi program Agenda Awani bertajuk ‘Strategi Selangor Perangi Lonjakan Kes Covid-19’ malam ini.

Pada 26 November tahun lepas, Amirudin berkata Kerajaan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk menghentikan operasi kilang Top Glove Corporation Bhd yang dikaitkan dengan kluster Teratai.

Beliau berkata arahan penutupan operasi di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan.